Pientalojen rakennussuunnittelu

Suunnittelemme kotisi toiveidesi mukaan noudattaen vallitsevia määräyksiä ja ohjeita. Kokonaispaketti ARK suunnittelusta omakotitaloon voi olla esim. seuraavanlainen:

Ehdotus

Käydään läpi asiakkaan toiveet ja tarpeet, sekä asemakaavamääräykset. Tietojen pohjalta laaditaan ehdotus, joka käydään läpi yhdessä ennen luonnosvaihetta.

Luonnos
Tarvittavien muutosten jälkeen suunnittelija tekee luonnoksen, joka esitellään myös rakennusvalvontaan.
 - asemapiirustus 1:500
 - pohjapiirustus 1:100
 - leikkaus 1:100
 - julkisivut 1:100

Lupakuvat
Pääsuunnittelijan rooli ja avustaminen lupamenettelyssä.
 - asemapiirustus 1:500
 - pohjapiirustukset 1:100
 - leikkaukset 1:100
 - julkisivut 1:100

Pientalojen rakennesuunnittelu

Rakennussuunnittelun lisäksi pientalokohteissa vaaditaan kohteen toteuttamiseen myös rakennesuunnittelua. Meiltä saat myös tämän palvelun, joten tarvittaessa voidaan tehdä suunnittelusta täysin kattava paketti. Rakennesuunnittelu sisältää yleensä ARK suunnittelun pohjalta seuraavat suunnitelmat:

 - perustuksen mittakuva
 - runkokuva
 - rakenneleikkaukset

Rakennesuunnittelu on usein myös tärkeä osa olemassa olevan rakennuksen muutoksia projektin toteuttamisessa turvallisesti ja määräysten mukaisesti.
mm. laajennukset (terassit, varastot katokset jne.) ja peruskorjaukset. Pyydä tarjous!


Vastaavan työnjohtajan palvelut

Rakennuslupa edellyttää, että työmaalla on vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn laadusta ja sen valvonnasta. Ole projektisi osalta yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin hyödyt parhaiten avustamme!